Sinüs Lifting Nedir? Sinüs Lifting Nasıl Yapılır? 
BLOG
sinüs lifting

Sinüs Lifting Nedir? Sinüs Lifting Nasıl Yapılır? 

Sinüs lifting veya sinüs kaldırma operasyonu, çenenin kemik yapısını yeterli yoğunluk ve hacme ulaştırmak için gerçekleştirilen bir uygulamadır. Tedavi bilhassa üst çenede yer alan dişlerin yenilenmesi için ihtiyaç duyulan implant tedavisinde önem taşımaktadır.

Çenenin bittiği yerden başlamakta olan kemik yapısı yeteri kadar hacme sahip olmazsa bu tedavi doğru bir şekilde gerçekleştirilemez. İşte sinüs lifting ameliyatına bunun için başvurulmaktadır. Söz konusu sert dokunun gereken şartları sağlaması ve implantın düzgün bir biçimde yapılabilmesi için bu operasyondan yardım alınmaktadır.

Sinüs Lifting Neden Yapılır?

Burnumuzun her iki yanında bulunan ve içleri havayla dolu olan boşluklara ‘sinüs’ adı verilmektedir. Bu boşluklar ise üst çeneye uygulanacak implanta olumsuz etkide bulunmaktadır. Eğer sinüsler üst çeneye yakın ise ve implant tedavisi uygulayabilmek için daha fazla kemiğe gereksinim duyuluyorsa, sinüs kaldırma ameliyatı yapılmaktadır.

Söz konusu operasyon, hâlihazırdaki kemiğin yoğunlaştırılması için gerçekleştirilmektedir. Bazen de eksik görülen bölgeler için yeni kemik oluşumunun sağlanması adına bu operasyon tercih edilmektedir.

Sinüs lifting tekniği ile implantın uygulandığı noktaya tam olarak tutunmasını sağlayacak bir ortam meydana getirilmektedir. Kemik gerekli hacmine ve yoğunluğa ulaştırılmakta, böylece implant tedavisinin uzun ömürlü ve sağlıklı olması mümkün hâle gelmektedir.

Özetleyecek olursak; üst çenedeki kemik yüksekliğinin, implant için uygun olmaması sinüs lifting operasyonu gerektirmektedir. Aynı zamanda sinüs tabanının üst çeneye gereğinden fazla olması da yine bu ameliyatı gerekli kılmaktadır.

Sinüs Lifting Nasıl Yapılır?

sinüs lifting

İlk olarak çene cerrahi, işlemin hangi bölgede gerçekleştirileceğini belirlemektedir. Bunun için önce klinik muayene yapılmaktadır. Sonrasında çeşitli radyografik tekniklerden istifade edilmektedir. Böylece doğru bölge net olarak saptanmaktadır. Ayrıca implantın boyutu ve yeri de buna göre tespit edilmektedir.

Radyografik görüntüler, gereken kemik miktarlarının milimetrik hesaplanmasını mümkün kılmaktadır. Böylelikle en ufak bir hata payı olmamaktadır.

Ardından hastaya lokal anestezi uygulanmaktadır. Bunu müteakip uygun âletlerden faydalanılarak sinüsün üzerinde (yan tarafında) bir açıklık meydana getirilmektedir. Oluşturulan bu delik, gerekli müdahalenin kolayca yapılabilmesine imkân tanımaktadır.

Kemiğin oluşumu için gerekli olan kemik tozu bölgeye bu açıklıktan yerleştirilmektedir. Operasyon son derece hassastır ve ince hesaplamalarla sürdürülmektedir. Ameliyat esnasında sinüs membranı yükseltilmektedir. Bununla beraber kemiğin ve sinüs membranının arasına kemik tozu koyulmaktadır. Bu sayede zarın altındaki kemiğin greft granülüyle dolması sağlanmaktadır. İşlem genel anestezi altında da yapılabilmektedir.

Uygulama sırasında alana kemik tozunun yanı sıra PRF gibi değişik biyomateryaller de uygulanmaktadır. Operasyon bitince dikiş atılmakta ve bölge kapatılmaktadır. Öte yandan hastaya ağrı kesici reçete edilmektedir. Ayrıca hekim uygun görürse antibiyotik tedavisi de önerebilmektedir.

Sinüs Kaldırma Sonrası İmplant İçin Ne Kadar Beklenmelidir?

sinüs lifting

Hastanın kemik hacmi 4 mm’nin üstünde değilse açık sinüs lifting yöntemi uygulanmaktadır. Eğer kemik hacmi en az 4 mm düzeyine ulaşmış ise kapalı sinüs lifting yönteminden yararlanılmaktadır.

İmplantın gerçekleştirilmesi için ise kemiğin yeterli yoğunluğa ulaşması amacıyla beklemek gerekmektedir. Bu süre hastadan hastaya değişmektedir. Bununla beraber yaklaşık 6 ay gibi bir zamana ihtiyaç duyulmaktadır.

Hekimler genellikle 3 ay sonra hastayı muayene etmekte, gerek görürse 3 ay daha bekleme yoluna gidebilmektedir. 6 aylık sürenin ardından sinüs kaldırma ameliyatının başarıyla sonuçlandığı kesinleştirilirse kemik, implantı kabul edecek bir yapıya gelmiş demektir.

Şayet kapalı sinüs lifting uygulaması yapıldıysa bekleme süresi daha az olmaktadır. Çünkü bu hastalarda açık sinüs ameliyatı olanlara göre daha az kemik grefti gerekmektedir. Bir komplikasyon görülmediği takdirde sinüs kaldırma işlemi sonrası aynı seansta implant tedavisine geçilebilmektedir.

ZENİT BLOG

Ağız ve Diş Sağlığı

Yardıma mı ihtiyacınız var?

Randevu Al